Om een nieuwe boom te planten, wordt er eerst voldoende water in een put gegoten.